Kayıtlı E-Posta (KEP)

KEPKayıtlı E-Posta (KEP) bürokrasinin ve uyuşmazlıkların önüne geçmek için geliştirilmiş dijital bir tebligat sistemidir. Yasal olarak kağıt ve ıslak imza ile yapmakta olduğumuz bir çok bildirimin en güvenli ve hukuki ispat yeteneği en yüksek seviyede dönüştürülmüş şeklidir. KEP ile elektronik ortamda sözleşme, ihtar, başvuru, dilekçe, mutabakat ve insan kaynaklarının bir çok fonksiyonuna bağlı süreçler kağıt kullanmadan yapılır.

Kayıtlı Elektronik Posta 13.11.2011 tarihli 2102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun alttaki maddelerinde yer bulmuştur. Madde 18. 3. Fıkra : Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır."

Madde 1525. 2. Fıkra:Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır."

19.Ocak.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP adresi'ne sahip olması zorunluluğu getirilmiştir.

Süreç içerisinde BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun çalışmaları neticesinde KEP sistemi ve KEP servis sağlayıcılarına ilişkin usuller belirlenerek, teknik şartname ve sağlayıcılar ile ilgili kurallar çeşitli tebliğlerle duyurulmuştur.

Boss Yönetişim A.Ş. İnsan Kaynakları süreçlerini KEP ile entegre etmek için tasarladığı ürünleri ile şirketinizin e-dönüşüm süreçlerine danışmanlık yaparak destek olmaya hazırdır.

Kayıtlı Elektronik Posta Hakkındaki Makalemizi Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x