Kalite Belgeleri ve Politikalar

 • ISO 9001
  Belge Adı
  ISO 9001:2015 ISO
  İlk Yayın Tarihi
  17.07.2015
  Yayın Tarihi
  22.06.2018
  Geçerlilik Tarihi
  21.06.2020
  EA Kodu
  34-35-37
  Sertifika No:
  SZT.2018.SB.2.0.055
  Açıklama

  Şirket Kurulumu Hizmetleri ile Muhasebe, Bodrolama ve Denetim Danışmanlığı , Hukuk, Eğitim, Çalışma Oturum İzni ve Yabancı Yatırım Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Profesyonel İş veren Hizmetleri'nde organizasyonumuzun sunduğu hizmetlerin ve kullandığı sistemlerin ilgili kalite ve uygunluk gerekliliklerine göre olduğunu gösteren sertifikasyondur.

  ISO 9001 ile, hizmetlerimizin ve sunduğumuz işlerin kalite standartlarından ödün vermediğini garanti altına almaktayız.

 • Belge Adı
  ISO 10002:2004
  Belge Alım Tarihi
  07/12/2014
  Belge Geçerlilik Tarihi
  06/12/2020
  Belge No
  TR-CS-272
  AÇIKLAMA

  Bordro hizmetleri için müşteri şikayet yönetim sistemi, insan kaynakları danışmanlığı, dış kaynak kullanımı(maaş, vergi, sigorta prim ödemesi, personelin gelir-gider takibi), firmaların kurulum servisleri, finansal danışmanlık servisleri, sanal ofis hizmetleri, bordrolama ve insan kaynakları, yazılım geliştirme, performans ve kariyer yönetimi konularını içeren kalite belgesidir.

  Organizasyonumuz müşteri ilişkileri yönetimlerindeki donanımı ve süreçlerin yönetimi çerçevesinde TÜV Avusturya tarafından onaylanan ISO 10002:2014 sertifikasyonuna sahiptir.

 • Belge Adı
  ISO 27001:2013
  Belge Alım Tarihi
  07/12/2011
  Düzenlenme Tarihi
  19/12/2019
  Sertifika No
  TR-BGYS-272
  AÇIKLAMA

  Organizasyonumuz gizli ve hassas müşteri datasına üstün titizlik ve üst düzey koruma ile yaklaşmaktadır. Sahip olduğumuz ISO 27001 Gizlilik ve Güvenlik Sertifikası, süreçlerimize gösterdiğimiz özenin ve dikkatin vurgulanarak müşterilerimiz ile aramızdaki güven bağının güçlenmesine katkı sağlamıştır.

 • ISO 9001
  Belge Adı
  ISO 22301:2012
  Yayın Tarihi
  10/02/2021
  Geçerlilik Tarihi
  10/02/2022
  Sertifika No
  20007190001154
  Açıklama

  Organizasyonumuzun Bordrolama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Muhasebe Hizmetleri ve Yazılım Geliştirme alanlarında İş Sürekliliği Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu gösteren kalite belgesidir.

 • ISO 9001
  Belge Adı
  ISAE 3402 Type II
  Yayın Tarihi
  21/05/2019
  Açıklama

  Boss tarafından sunulan outsource, bordro, online bordro yazılım, muhasebe, profesyonel işverenlik, uyum hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bu tür hizmetleri tedarik etmekte olan müşterilerine, müşterilerinin denetçilerine veya Boss’un temsil etmekte olduğu iş ortaklarına ve denetçilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Boss’un bu hizmetleri yerine getirmekte uyguladığı operasyonel, teknik ve idari süreçleri içeren bir sistem tanımlamasını içermektedir.

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması, BOSS YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. içerisinde yürütülen Bordrolama, IK Yönetimi ve Danışmanlığı, Bordro ve IK Yazılımları kapsamında bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü kişilerle olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

  Bilgi güvenliği ile ilgili uygulamalar; yasalara ve mevzuata uyumlu çalışılarak, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iş yükümlülüklerine uyularak gerçekleştirilen tüm iş süreçlerimizi, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, çözüm ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve yaptığımız işlerin sonuçlarından etkilenebilecek ilgili tarafların tümünü ilgilendirir.

  Şirketimize ait tüm varlıklar Varlık Envanteri içinde gösterilir. Varlık Envanteri zamanla ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler çerçevesinde değişebilir. Varlık envanterinde, risk değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, şirketimizde sürekli iyileştirmeye ve personelin eğitimine temel teşkil eder. Bilgi güvenliği uygulamaları gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin vazgeçilmez bir boyutudur ve yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesinin sürekliliği sağlanmaktadır.

  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşabilirliğinin gösterilmesi, ilgili sistem standartları, sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilidir.
  • GENEL MÜDÜR
  • SELİM TANKUT AKDAĞ
  • 30.08.2014 / 03
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

  Müşteri şikâyetlerini ele alma ve müşterilerin memnuniyetini sağlama sürecini etkin bir şekilde yürüterek BOSS YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş;

  • Müşterinin her hangi bir şikâyeti anında, firmamıza kolaylıkla ulaşabileck bir şekilde şikâyetinin titizlikle ele alınacağının taahhüdünde bulunmayı,
  • Firmamızın şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumluluk alarak şikayette bulunan müşteriyi tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi,
  • Firmamızın şikayetleri tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırmayı ve verilen hizmetlerin niteliğini iyileştirmeyi,
  • Firmamıza ulaşan şikâyetlerin çözülmesinde ve tüm BOSS YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. çalışanlarının müşteri ile iletişim yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi,
  • Müşteri şikâyetlerinin çözümünü ve yapılan süreç iyileştirme işlemlerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için sağlam bir yapı kurmayı hedeflemektedir.
  • GENEL MÜDÜR
  • SELİM TANKUT AKDAĞ
  • 11.04.2014 / 02
 • KALİTE POLİTİKASI

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. hizmetlerinde Mükemmellik Modeli yaklaşımını benimser. Sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından konusunda lider bir kuruluş olarak amacımız, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri, en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

  Temel Hedeflerimiz:

  • Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, kaliteli hizmet anlayışını daima ön planda tutmak, güven ve gizlilik prensiplerinden ödün vermemek, müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olmak.
  • Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlayarak, sürekli gelişmeyi, eğitimlerle desteklemek ve maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak.
  • Bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak, toplam kalite yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve hizmet kalitemizi etkileyen tüm süreçlerin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek.
  • Müşteri memnuniyeti ve gelişim için bilgimizi ve yaratıcılığımızı sürekli olarak geliştirerek, etkin hizmet modelleri ve teknolojiler ortaya koymaktır.

  Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini ve sıfır hata hedeflerimizi gerçekleştirmek Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. çalışanları olarak hepimizin görevidir.

  • GENEL MÜDÜR
  • SELİM TANKUT AKDAĞ
  • 11.04.2014 / 02
 • İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi konusundaki şartlara uygunluğu ve ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

  Felaket, kriz veya kesinti durumlarında etkin önlem alınabilmesine, operasyonel, finansal, yasal ve itibari olumsuz etkilerin en aza indirilmesine, hedeflenen zaman diliminde kritik olarak belirlenmiş olan operasyonların sürekliliğinin sağlanmasına ve kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik olarak BOSS’ta bütünsel bir iş sürekliliği yönetim yapısı bulunmaktadır.

  Hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayların insan hayatını da tehlikeye atacak boyutta olması durumunda, şirketimiz için insan hayatını korumak her şeyden önemli ve önceliklidir.

  Başarılı bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve iş ortaklarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, olay öncesinde ve durumunda başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir.

  İş sürekliliği planlamalarının ve yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için şirket içinde sorumluluklar tanımlanmıştır. Şirket çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, sürekli iyileştirilmesini, tüm yasal şartlara uygun olmasını, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

  • YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  • SELİM TANKUT AKDAĞ
  • 26.10.2018 / 01
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x