Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Değişiklik

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, SGK işyeri açılışı esnasında işyerinde yapılan işe göre oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının tehlike derecelerine göre %1 ile %6,5 arasında olmak üzere, SGK tarafından belirlenmekteydi. Derecelendirmeye göre %1 tehlike derecesine tabi işyerlerinin SGK işveren primi, çok tehlikeli bir işyerine göre daha az olmaktaydı. 19.01.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6385 sayılı Kanun ile Kısa Vadeli Sigorta Prim oranları 01.09.2013 tarihi itibariyle, işyerinin tehlike derecesinden bağımsız olarak, tüm işyerleri için sabit %2 olarak dikkate alınacaktır. Söz konusu değişiklik nedeniyle kısa vadeli sigorta prim oranı %2'nin altında olan işyerlerinde işveren maliyetinde artış olurken, %2'nin üzerinde işyerleri için SGK işveren maliyetinde düşüş olacaktır, % 2 olan işyerlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Söz konusu maliyet değişikliği İşveren primlerinde gerçekleşecektir.

Bakanlar Kurulu %2 olarak belirlenen kısa vadeli sigorta prim oranını  %1,5 oranında düşürmeye ve %2,5 oranına arttırmaya yetkilidir.

Örneğin, tehlike derecesi %1 olan bir işyerinde aylık ücreti 5000 TL brüt olan bir çalışanın kısa vadeli sigorta prim oranı 50 TL iken, 1 Eylül itibariyle 100 TL olacaktır.

Söz konusu uygulama nedeniyle SGK 30 ve 31 Ağustos 2013 tarihlerinde e-bildirge sisteminde güncelleme yapılacağını ve bu güncelleme esnasında e-bildirge sitesinin çalışmayacağını duyurmuştur.