Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından özürlü sigortalı personel çalıştıran işverenlere yönelik  2008/77 sayılı genelgede bulunan belgenin ocak ayı içerisinde vize yaptırılmasına ilişkin duyuru 22.01.2013 tarihinde yayınlanmıştır.