Konum: Haberler 2014 Yasal Parametre Değişiklikleri

2014 Yasal Parametre Değişiklikleri

e-Posta Yazdır

Asgari Ücret , Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları ve Kıdem Tazminatı ,Çocuk Yardımı konularında 2014 yılı için geçerli yasal parametre değişiklikleri. Makalenin detayları için tıklayınız.

a.Asgari Ücret

DÖNEM

TUTAR

01.01.2014-30.06.2014

1.071,00.-TL/ Brüt

01.07.2014-31.12.2014

1.134,00.-TL/ Brüt

b.Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

SGK

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

Aylık SGK Tabanı

1.071,00.-TL

1.134,00.-TL

Aylık SGK Tavanı

6.961,50.-TL

7.371,00.-TL


c.Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.

d.Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı

14.08.2013 tarihli 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.**

Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2014-31.12.2014 döneminde uygulanacak olan;

  • Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 3.429,44.- TL,
  • Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı;
      0-6 yaş grubunda bulunanlar için 38,40.- TL,
    • Diğerleri için 19,20.- TL

**Söz konusu tutarlar TEFE-TÜFE oranlarında değişiklik olması halinde yeniden belirlenebilecektir. Bu durumda ayrı bir duyuru ile sizleri bilgilendireceğiz.

e.Sakatlık İndirimi

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre,Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

1. Derece Sakatlık İndirimi 800,00 TL
2. Derece Sakatlık İndirimi 400,00 TL
3. Derece Sakatlık İndirimi 190,00 TL

f.2014 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre,

Min

 

Max

%

0

-

11.000

%15

11.001

-

27.000

%20

27.001

-

97.000

%27

97.001 and more

-

 

%35


g. Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

i. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 20,30 TL
ii.Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 27,20 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.