Konum: MEVZUAT Genel Torba Yasa

Torba Yasa

e-Posta Yazdır PDF

Kamu oyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” , 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını ve çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yeni uygulamaları içeren bir pakettir.

SGK ‘ya olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru formlarını www.sgk.gov.tr internet sitesi ana sayfasında yer alan “E-Uygulamalara Hızlı Erişim” linkinden temin ederek,

Son başvuru tarihi olan 2 Mayıs 2011 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden veya posta yolu ile başvurabilirler.

Detaylı olarak yasa hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.