Konum: İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Uluslararası Hizmetler

e-Posta Yazdır

Uluslar Arası Hizmetler 

Dünyanın ticaret kulvarını değiştirdiği bu günlerde, firmamız Türkiye' deki yabancı yatırımcıların lokal varlıklarını oluşturmak için çeşitli profesyonel hizmetler vermektedir. Yasal mevzuatın ve yerel uygulamaların uluslar arası ticaret ve yatırımlara engel olmaması için gereken anahtar çözümü hizmetler, Boss'un network'u sayesinde sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu alandaki hizmetler, yabancı yatırımcının İnsan kaynakları ihtiyacının yanında, ofis, sanal-ofis, istihdam edilecek personel bütçesi ve personel adedi gibi tespitlerin yapılması ve nitelikli işgücü temini için danışmanlık vermektir.

Alt İşverenlik

e-Posta Yazdır
Personel Kiralama

Boss sadece uzun dönemli alt işverenlik hizmeti vermektedir.

Kurumsal müşterilerin, gerek yıllık personel bütçesi gerekse uzman ek istihdam ihtiyaçları nedeniyle, mevcut istihdam risklerini ortadan kaldıracak şekilde, gerekli işgücünü karşılıyoruz.

Tek bir fatura ve tek hizmet tanımı ile, Sosyal Güvenlik, Vergi ve diğer yasal yükümlülüklerden uzaklaşmanızı sağlıyoruz. Bu konudaki outsource imkanı size üst düzeyde esneklik sağlayarak tamamen kendi iş süreçlerinize odaklanmanızı sağlıyor.

İK Yönetimi

e-Posta Yazdır
İnsan Kaynakları Yönetimi

Boss, İnsan Kaynaklarının Yönetimi alanında, organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için çözümler üretir. İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak, doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek, İnsanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak için gereken sistemin kurulması  bilgi, tecrübe ve teknoloji gerektirir.

Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak, performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek için firmamız, İnsan kaynakları departmanınızın  seçme yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama, zaman yönetimi, eğitim gibi tüm süreçlerinde yanınızdadır.

Bordro Hizmetleri

e-Posta Yazdır
Bordrolama Hizmetleri

Firmanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitinden sonra tüm bordrolama süreciniz için uygun sistemi kuruyoruz. Personelinizin özlük işlemlerinden başlayarak tüm çalışma süreci içindeki yasal işlemlerini takip ediyoruz. Firmanıza ait tüm işyerlerinin Sosyal Sigorta bildirgelerini düzenliyoruz ve tüm yasal sorumluluğu üzerimize alarak sizi mevcut risklerden koruyoruz.

Firma yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları doğru, eksiksiz ve gününde hazırlayarak, organizasyonunuzda katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz İşe alma ve işten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışan menfaatleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mevcut risklere karşı hazır olmanızı sağlıyoruz.

Tüm işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yapıyoruz. Bordrolarınızı inceleyerek, yapılması gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınızdan tamamiyle yararlanarak maliyetinizi düşürmenizi sağlıyoruz. Gizlilikten ödün vermiyor ve çalışan ücretlerinin kesinlikle bilinmemesini sağlıyoruz. Bordro süreçlerini outsource etmek için 10 önemli neden için tıklayınız.