Konum: Haber ve bilgilendirme Evde Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma

Evde Yabancı Uyruklu Kişi Çalıştırma

e-Posta Yazdır
Yaşlı, hasta ve çocuk bakıcılığı ile ev hizmetlerinin yapılması başta olmak üzere insanlarımız evlerinde  yabancı uyruklu işçi çalıştırmak istiyor. Evde yabancı uyruklu  işçi çalıştırabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyor. Bu iznin alınıp alınmayacağı bir çok kişi tarafından bilinmiyor ve izinsiz olarak yabancı çalıştırılıyor. İzin alınmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırılmasının para cezası ve bazı yükümlülükleri var.  Bunları ve izin almanın usullerini açıklayalım.
İZİN BAŞVURU YERİ
Yabancı uyruklular çalışma izni almak için yurt içinden başvurabileceği gibi yurtdışındaki Türk Konsoloslukları aracılığı ile de başvurabilirler. Başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Yabancı izni başvurusu için  çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine yada sosyal güvenlik il müdürlüklerine  başvurular yapılmamalıdır. Buralara yabancı izni için yapılacak başvurular zaman kaybından ve kaynak israfından başka bir işe yaramayacaktır.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvuru yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor.
Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni başvurusunu yurt içinden yapabilirler.
Yabancı çalıştıracak olan, yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinden
e-Devlet’e giriş yaparak online çalışma izin başvurusu yapması gerekiyor. Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınacak olan evraklar yabancı çalıştıracak olan ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. Hemen belirtelim e-Devlet şifresi olmayanlar bu şifreyi PTT şubelerinden 2 TL’ye  alabilirler. Başvuru formu ve  diğer belgelerin online başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde kağıt ortamında Bakanlığa verilmesi gerekiyor.
***
Yurt dışından yapılacak başvurular Türkiye’nin dış temsilciliklerine yapılıyor. Yabancının yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki yabancıyı çalıştıracak olan www.turkiye.gov.tradresinden e-Devlet’e giriş yaparak online çalışma izin başvurusu yapması gerekiyor.İlgili evrakları yurt içi başvurusunda olduğu gibi Bakanlığa 10 işgünü içerisinde vermesi gerekiyor.(Geniş bilgi için  bakınız. Bakanlığın http://www.calisma.gov.tr ). Çalışma izni başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu için 2012 yılında 137,65 TL harç ödenmesi gerekiyor.
İDARİ PARA CEZASI
2012  yılı için çalışma izni almadan konutlarında yabancı çalıştıranlar hakkında her bir yabancı uyruklu için 6.795 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca çalışma izni olmadan çalışan yabancı uyruklu şahsa da 679 TL idari para cezası uygulanıyor. Para cezaların konutun bulunduğu yerin çalışma ve iş kurumu il müdürü uyguluyor. İl müdürü emniyet ve jandarma birimlerinin tutmuş olduğu tutanaklara istinaden veya iş müfettişi, sosyal güvenlik müfettişi yada diğer denetim elamanlarının tutanaklarına istinaden para cezasını uyguluyor.
MASRAFININ KARŞILANMASI
İzinsiz yabancı çalıştıranlara uygulanan yaptırım para cezası ile sınırlı değil. İdari para cezasından ayrı olarak çalıştırılan yabancı uyruklunun, varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve varsa sağlık harcamalarını da yabancıyıkaçak çalıştıran karşılıyor. Örneğin Çin uyruklu birisini konutunda izinsiz yabancı çalıştıran bir kimse Çin uyruklunun ülkesine gönderilinceye kadar olan otel, yol, yeme, içme ve hastalık gibi giderlerini karşılayacak. Sonuç olarak kaçak yabancı çalıştırmanın maliyeti oldukça fazla.  Konutta izin alıp bir yabancı çalıştırmak için 137,65 TL harç ödemenin dışında bir maliyet yokken, izin almadan çalıştırmanın 6.795 TL  para cezası ve yabancının diğer masrafları karşılamak gibi bir çok yüklü maliyeti var.